رئیس جمهور در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

افراطی گری یک مسئله جهانی شده است / آنها که در ایجاد گروه های تروریستی نقش داشتند باید اعتراف کنند

دولت

روحانی گفت: تجربه پیدایش القاعده نشان داد که نمی شود از گروه های افراطی برای مقابله با کشورهای مخالف استفاده کرد و بعد از عوارض پیدایش این گروه ها پرهیز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  رییس جمهور کشورمان در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان اینکه تروریست جهانی شده است گفت: تروریست ها متحد شدند اما آیا ما علیه آنها متحد شدیم؟ افراطی گری یک مسئله جهانی شده است.

وی افزود: آنهایی که در ایجاد گروه های تروریستی نقش داشتند باید اعتراف کرده و عذرخواهی کنند.

روحانی با بیان اینکه اشتباهات غرب در مسایل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز این نقطه از جهان را به بهشت تروریست ها و افراطیون بدل کرده است ادامه داد: تجربه پیدایش القاعده نشان داد که نمی شود از گروه های افراطی برای مقابله با کشورهای مخالف استفاده کرد و بعد از عوارض پیدایش این گروه ها پرهیز کرد.