واکنش یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه به اظهارات وزیر خارجه بحرین

سیاست خارجی

03/07/1393 17:38

به گزارش خبرگزاري مهر، يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بحرین مبنی بر لزوم شفافیت ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کرد: مقامهاي برخي كشورهاي گروه توبه كار بهتر است بجاي تعين تكليف براي جمهوری اسلامی ایران كه مسولانه ترين و شفاف ترين رفتار را در مبارزه با تروريسم داشته، ضمن حفظ تعادل در اظهارات و رفتار خود، به فكر جبران  اشتباهاتشان باشند.

وی افزود: مبارزه با تروريسم مستلزم خشكاندن ريشه هاي رشد آن است و عدم اعتقاد برخي از اين كشورها به مردم سالاري و سركوب اعتراضات مسالمت آميز مردم خود از يك سو و هم پيماني با بزرگترين حامي رژیم صهیونیستی از سوي ديگر، از عوامل اصلي رشد افراط گرايي در منطقه و دليل روشن عدم اعتقاد ائتلاف توبه كاران به مبارزه جدي با تروريسم  است.