تا دقایقی دیگر

سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز می شود

دولت

سخنرانی رئیس جمهور اسلامی کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، سخنرانی رئیس جمهور اسلامی کشور، در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

این دومین سفر حسن روحانی به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران ریاست‌جمهوری‌اش است.