وزیر خارجه اکوادور در دیدار با ظریف:

نسبت به حمایت از مواضع ایران در عرصه بین الملل مصمم هستیم

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما نسبت به تقويت همكاريهاى دو جانبه با اکوادور و حمايت از مواضع جمهورى اسلامى در عرصه بين المللى و بويژه در قضيه هسته اى مصمم هستيم .

به گزارش خبرگزاری مهر، ریکاردو پاتینو ، وزير امورخارجه اكوادور و ظريف ،وزير امورخارجه كشورمان عصر روز چهارشنبه 2 مهر ماه با يكديگر ديدار و در باره روابط دو كشور و راههاى توسعه آن ، روند مذاكرات هسته اى و ضرورت افزايش همكاريها در حوزه بين المللى گفتگو و تبادل نظر كردند.

 ظريف در اين ملاقات ضمن تاكيد بر سياست راهبردى جمهورى اسلامى در جهت توسعه و تقويت مناسبات با كشورهاى امريكاى لاتين ابراز اميدوارى کرد: رايزنى سياسى بين دو كشور در قالب كميته مشورت سياسى در سطح معاونين وزراى خارجه تقويت گردد و همچنين برگزارى اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاى اقتصادى بين دو كشوربا جديت در دستور كارقرارگيرد.

وزيرخارجه اكوادور نيز در اين ديداربا اشاره به جايگاه مهم و راهبردى كشورمان در منطقه اظهار داشت: ما نسبت به تقويت همكاريهاى دو جانبه و حمايت از مواضع جمهورى اسلامى در عرصه بين المللى و بويژه در قضيه هسته اى مصمم هستيم .

وى با ظالمانه خواندن تحريمهاى اعمال شده عليه ملت ايران نسبت به فرجام مطلوب مذاكرات هسته اى ابراز اميدوارى نمود.

 پاتینو همچنين بر ضرورت افزايش ديدارها و رايزنيهاى بين دو كشور در جهت استفاده بهينه از ظرفيتها و فرصتهاى موجود،تاكيد كرد.