سی‌ان‌ان منتشر کرد:

نقشه مناطق مورد حمله جنگنده‌های بیگانه در خاک سوریه