رئیس پارلمان لبنان:

لبنان باید موضعی واحد در پرونده سربازان ربوده شده ارتش اتخاذ کند