تحریم های ژاپن علیه روسیه افزایش یافت

آسیا اقیانوسیه

یک رسانه روسی از اعمال تحریم های بیشتر ژاپن علیه روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریانوستی از اعمال تحریم های بیشتر ژاپن علیه روسیه خبر داد که این تحریم ها شامل اعمال محدودیت برای چندین بانک و موسسه روسی است.

ژاپن پیشتر حساب مالی 40 نفر از مقامات روسیه و اوکراین از جمله "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهوری سرنگون شده اوکراین، "سرگئی آکسنوف" کفیل ریاست جمهوری موقت جمهوی خودمختار کریمه و برخی مقامات جمهوری خودخوانده مردمی دونتسک و لوهانسک و دو شرکت روسی فعال در جمهوری خودمختار کریمه را مسدود کرده بود و اجازه ورود به خاک ژاپن به این مقامات را نداده بود.