روحانی در مصاحبه با واشنگتن پست:

بازداشت خبرنگار واشنگتن پست نمونه جنگ قدرت‎ نیست/دیدار با اوباما نامحتمل است