انتقاد سالک از تبعیض بین کمیسیون های مجلس

مجلس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مسأله کمیسیون فرهنگی و انتخاب اعضای هیات ناظر بر مطبوعات به آن شکل عمل شد و امروز شاهد اقدامی خلاف آئین‌نامه هستیم، احتمالا در این انتحابات و رأی‌گیری باید شبهه کرد و در این زمینه دقت بیشتری انجام داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه امروز در مجلس هیات رئیسه خلاف آئین‌نامه عمل کرده است، اظهار داشت: با احترامی که برای آقای مرادی و صفایی قائل هستم، اما باید بگویم شما در هیات رئیسه قسم خورده‌اید که به آئین‌نامه عمل کنید، اما به جای اینکه دو نفر را در انتخابات هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و شورای توسعه مدیریت از سرمایه انسانی معرفی کنید، یک نفر را معرفی کردید و این کار را کمیسیون تخصصی کرده است، آیا این مساله تبعیض بین این کمیسیون‌ها و کمیسیون فرهنگی نیست؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در مسأله کمیسیون فرهنگی و انتخاب اعضای هیات ناظر بر مطبوعات به آن شکل عمل شد و امروز شاهد اقدامی خلاف آئین‌نامه هستیم، احتمالا در این انتحابات و رأی‌گیری باید شبهه کرد و در این زمینه دقت بیشتری انجام داد.

سالک گفت: چرا فقط برای یک کیمسیون داد و فریاد بلند می‌شود، اما امروز که خلاف آئین‌نامه صورت گرفته، سکوت می کنید؟، اگر حقی از نمایندگان تضییع شده، به شکل قانونی عمل شود.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: امروز درباره این دو مورد داوطلب دیگری جز این دو نفر نبود، یعنی یک نماینده دیگر از کمیسیون برنامه و بودجه داوطلب بود که خود اعلام انصارف کرد.

وی افزود: در آئین‌نامه نیامده که اگر کمتر از دو نفر کاندید شدند، انتخابات را برگزار نکنیم، اما ایرادی که به کمیسیون فرهنگی بود، این بود که داوطلبان چند نفر بودند، اما شما محدود به دو نفر کردید.

نماینده مردم تهران ادامه داد: همین الان هم اگر کسی بگوید داوطلب بودم، حق با شما است.

باهنر افزود: ما در انتخابات عادی کشور داریم که اگر داوطلبین به اندازه کرسی‌های مورد نیاز بوده و بیشتر نبود، انتخابات برگزار نشود، اما چنین چیزی در آئین‌نامه داخلی مجلس نداریم و چون داوطلب دیگری نبود، انتخابات را برگزار کردیم.