سالار مرادی عضو ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سالار مرادی را به عنوان عضو ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از سوی مجلس معرفی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگاه مجلس در جریان برگزاری انتخابات یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کردند.

بر این اساس، سالار مرادی با 112 رأی موافق به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انتخاب شد.