انتخابات پارلمانی لوهانسك و دونتسك دوم ماه نوامبر برگزار می‌شود

سیاسی

سخنگوی جمهوری خودخوانده خلق لوهانسك با اعلام این‌كه دوم ماه نوامبر به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این منطقه تعیین شده است، گفت كه این تاریخ با جمهوری خلق دونتسك نیز هماهنگ خواهد شد.

سخنگوی جمهوری خودخوانده خلق لوهانسك از برگزاری انتخابات پارلمانی این منطقه در تاریخ دوم ماه نوامبر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایتارتاس، «الکسی کارییاکین» با اعلام این‌كه دوم ماه نوامبر به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی لوهانسك تعیین شده است، گفت كه این تاریخ با جمهوری خلق دونتسك نیز هماهنگ خواهد شد.

معاون اول نخست‌وزیر جمهوری‌ خودخوانده خلق دونتسک نیز در این‌باره گفت: «هنوز قانون انتخابات نداریم اما امیدواریم كه این قانون را تا تاریخ مشخص شده، تدوین و تصویب کنیم.»

رهبران لوهانسک و دونتسک به طور پیوسته اعلام کرده‌اند که در انتخابات پارلمانی اوکراین شرکت نخواهند کرد.

 

کد N514887