جزئیاتی از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را ابلاغ کرد.

به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، این بخشنامه شامل ۶ پیوست سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی برحسب امور و فصل، برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و همچنین ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه می شود.

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی شامل دستورالعمل‌های ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌یابی فعالیت‌ها و طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها شامل دو ضمیمه دستورالعمل هزینه‌یابی فعالیت‌ها و دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها پیوست شماره چهار بخشنامه بودجه سال ۹۴ است.

دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی دو پیوست دیگر بخشنامه بودجه سال آینده هستند.

 

23503

کد N514470