هشدار کمیته های مردمی انقلاب یمن به خرابکاران و فتنه گران

آفریقا و خاورمیانه

کمیته های مردمی انقلاب یمن با صدور بیانیه ای ضمن هشدار به خرابکاران و غارتگران اموال دولتی و خصوصی از نیروهای امنیتی خواست که به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته های مردمی انقلاب یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هم اکنون در شرایطی که مردم یمن در خوشحالی پیروزی تاریخی بزرگی که مدتها انتظارش را می کشیدند به سر می برند و  پس از جانفشانی همه طیفهای یمنی که کشور را به سوی دوره جدیدی از امید و نور هدایت کردند، برخی از کوردلان و مفسدان که در دزدی و غارت اموال مردم دخالت دارند از اینکه اراده مردمی دستان آن را کوتاه کرده اند احساس خطر می کنند و از همین رو به غازت و دزدی و ارعاب مردم می پردازند.

در این بیانیه آمده است: گروههای مرتجع و مفسدان با سوء استفاده از اوضاع امنیتی و سیاسی که کشور با آن روبرو است به منازل مردم حمله می کنند و  دست به غارت می زنند آنها اموال دولتی و خصوصی و نیز شبکه های تلویزیونی را به نام انقلاب و انقلابیون غارت می کنند و دست به تخریب می زنند و هدفشان تخریب وجهه انقلاب و انقلابیون و هدر دادن خون شهیدان است. افرادی که برای رهایی از شر طاغوت فاسد جان باختند.این افراد شادی مردم را از بین می برند.

کمیته های مردمی در بیانیه خود اعلام کرد: کمیته مردمی انقلاب یمنی برائت خود را از همه این اقدامات خرابکارانه اعلام می دارد و آن را به شدت محکوم می کند و بر بی ارتباط بودن این افراد با کمیته های مردمی انقلاب یمن تاکید دارد.کمیته های مردمی به هیچ وجه ارتباطی با این افراد ندارد.این افراد گروههای جنایتکاری هستند که از سوی مفسدان معروف دستور می گیرند.

در این بیانه آمده است: ما برگزاری نشستهایی که با هدف تشویق نیروهای امنیتی برای عمل نکردن به وظایفشان و محافظت نکردن از دارایی دولتی و خصوصی برگزار می شود را محکوم می کند و از نیروهای امنیتی می خواهیم که به نقش تاریخی خود در برقراری امنیت و حفظ دارایی ملت عمل کنند زیرا حمایت از دستاوردهای انقلابی و مهمترین دستاوردی است که ملت به دست آورده است.کمیته های مردمی انقلاب یمن تاکید می کند که در صورت ادامه این وضعیت با قدرت تمام برای ممانعت از این اقدامات و برقراری ثبات در سراسر کشور به ویژه در صنعا وارد عمل خواهد شد.