کشف یک گور دسته جمعی در نزدیکی دونتسک

آمریکا اروپا

نیروهای مسلح جدایی طلب شرق اوکراین اعلام کردند یک گور دسته جمعی در 60 کیلومتری دونتسک کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، یک گور دسته جمعی در 60 کیلومتری دونتسک در شرق روسیه کشف شد.

سخنگوی کمیته تحقیق جمهوری خودخوانده دونتسک گفت: شبه نظامیان یک گور دسته جمعی در محوطه معدنی در روستایی در 60 کیلومتری دونتسک پیدا کرده اند.

بنا بر این گزارش تا الان اجساد چهار نفر که حدس زده می شود توسط نیروهای ارتش اوکراین اعدام شده باشند بیرون کشیده شده اند.