برای چندمین بار متوالی صورت گرفت/

ناکامی پارلمان لبنان در انتخاب ریاست جمهوری

آفریقا و خاورمیانه

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به 17 مهر موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نشست پارلمان لبنان برای چندمین بار متوالی در انتخاب ریاست جمهوری این کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این پارلمان به نتیجه نرسید.

"نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان، موعد نشست بعدی این پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان را 17 مهر تعیین کرد.

 شایان ذکر است لبنان در چند ماه اخیر در خلاء ریاست جمهوری به سر می برد و گروههای مختلف سیاسی این کشور تا کنون نتوانستند بر سر انتخاب یکی از نامزدهای سه گانه به توافق برسند.