جلیلی در گفت‌وگو با ایلنا:

فراكسیون رهروان هنوز هم اكثریت مجلس را تشكیل می‌دهد

مجلس

فراكسیون رهروان هنوز اكثریت مجلس را در برگرفته است اما باید تلاش كنند توافق جمعی را در تصمیم گیری‌ها داشته باشند.

عضو شورای مركزی فراكسیون رهروان ولایت مجلس معتقد است كه از لحاظ تعداد هنوز اكثریت مطلق سیاسی مجلس را فراكسیون رهروان تشكیل می دهند و اعضای این فراكسیون اگر بخواهند تغییری ایجاد كنند باید در زمینه اجرای سیاست‌های استراتژیكی باشد كه اتخاذ می كنند. 

اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با اظهارات یكی از نمایندگان عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس در مورد كم شدن تعداد اعضای فراكسیون رهروان گفت: این حرف صحت ندارد و فراكسیون رهروان هنوز اكثریت مجلس را در برگرفته است اما باید تلاش كنند توافق جمعی را در تصمیم گیری‌ها داشته باشند.

نماینده مسجد سلیمان افزود: به دست آوردن توافقات جمعی و تغییرات اجرایی مهم كه در صحن رخ می‌دهد از فعالیت‌های فراکسیون رهروان می‌تواند باشد. به هر حال فراكسیون رهروان ولایت باید به جای تقویت به دنبال تغییر در شیوه اتخاذ تصمیمات استراتژیك خود باشد.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاكید بر اینكه رهروان نیازی به تقویت ندارد و تقویت شده هست ادامه داد: از لحاظ تعداد هنوز اكثریت مطلق سیاسی مجلس را رهروان تشكیل می‌دهند كه تقویت شده هستند.

کد N513609