جان کری:

کمک ها به تروریستها در عراق و سوریه ادامه دارد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه آمریکا با اذعان به کمکهای برخی از کشورهای منطقه ای به گروههای مسلح به ادامه این کمک ها که به شکل فردی انجام می شود اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، جان کری وزیر خارجه آمریکا به ادامه کمکهای برخی کشورهای منطقه به گروههای مسلح در عراق و سوریه اذعان کرد و گفت: برخی از کشورها به گروههای مسلح علیه نظام بشار اسد کمک می کردند. در ابتدا کشورهای زیادی بودند که از طرفهایی برای رهایی از نظام بشار اسد حمایت می کردند و براساس نظریه ای که جنگ اول برای سرنگونی بشار اسد و جنگ دوم برای رهایی از افراد مسلح استوار بود عمل کردند.

وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات واصله کمک به گروههای مسلح از سوی کشورها هم اکنون به پایان رسیده است و کمکهای فردی برای این گروهها ارسال می شود.