در ديدار وزراي امور خارجه ايران و انگليس صورت گرفت؛

بررسي روند بازگشايي سفارتخانه و آخرين وضعيت مذاكرات هسته اي

سیاست خارجی

وزراي خارجه ايران و انگليس در ديدار دو جانبه به بررسي موضوع بازگشايي دو سفارتخانه پرداخته و بر تداوم گفتگوها در اين با ه تأكيد كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان امروز در نيويورك با فيليپ هاموند، وزير خارجه انگليس ديدار و گفتگو كرد.

وزيران خارجه ايران وانگليس امروز طي ملاقات در نيويورك در زمينه آخرين وضعيت مذاكرات هسته اي تبادل نظر كردند.

همچنين موضوع بازگشايي سفارت دو كشور، اقدامات و مراحل اجرايي و روند پيشرفت كارها طي أين ديدار مورد بررسي قرارگرفت و تداوم گفتگوها و پيگيري امور مورد تاكيد دو وزير واقع شد.