محاکمه 4 اردنی به اتهام همکاری با داعش

آفریقا و خاورمیانه

منابع رسانه ای از محاکمه چهار اردنی به اتهام همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام خبر دادند.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع اردنی از محاکمه چهار اردنی به اتهام همکاری با داعش و تبلیغ اینترنتی برای این گروهک خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: مجازات متهمان در صورت محکومیت آنها صدور احکام زندان به مدت سه تا پنج سال خواهد بود.

شایان ذکر است که در برخی از مناطق اردن از جمله الکرک داعش طرفدارانی دارد.اردن و برخی دیگر از کشورها نگران سرایت داعش به خاک خود هستند.