از سوی افخم صورت گرفت‎؛

استقبال ایران از توافق بین معترضان و دولت یمن

سیاست خارجی

استمرار هم‌فکری و مشارکت همه نخبگان، احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در روند سیاسی و اجرای کامل این توافق امنیت و ثبات را به این کشور بازخواهد گرداند.

سخنگوی وزرات امور خارجه با استقبال از توافق حاصله بین معترضان و دولت یمن، این توافق را مرهون هوشمندی مردم یمن و خویشتن‌داری دولت، احزاب و جریان‌های سیاسی و اجتماعی آن کشور در روند اعتراض‌های اخیر دانست.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم بار دیگر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره خیرخواه یمن بوده و از وحدت، ثبات و استقرار در این کشور حمایت کرده، خاطرنشان کرد: استمرار هم‌فکری و مشارکت همه نخبگان، احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در روند سیاسی و اجرای کامل این توافق امنیت و ثبات را به این کشور بازخواهد گرداند.

کد N512640