رامین در نشست خبری "راه و چاه":

صورت مسئله مذاکرات هسته‌ای خوب تعریف نشده است

سیاست داخلی

آنچیزی که برای امریکا مهم است این است که پرچم مقاومت را از دست مقاوم‌ترین ملت جهان بگیرد تا در این حالت از فروپاشی خود و کشورهای متحد خود جلوگیری کند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت دهم گفت: صورت مسئله مذاکرات هسته‌ای خوب تعریف نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی رامین در نشست خبری راه و چاه که از سوی کمیته صیانت از منافع ایران برگزار شد گفت: ما سپاه هشت ساله‌ای را در مقابل گردن‌کشان جهانی داشتیم واین افتخاری است که در تنهایی و انزوای جهانی و در بحبوحه تحریم‌ها و فشارها به آن دست یافتیم و توانستیم مقاومت ملی را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: اولین نتیجه این مقاومت سردمداری مقاومت در عرصه جهانی است که از آن به بعد جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که سرمایه‌ای را تولید کرده که همه انسان‌های آزاده بر اساس آن می‌توانند علیه مستکبرین ایستادگی کنند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت دهم گفت: تا زمانی که پرچم مقاومت را داشته باشیم و با آن ملت‌ها را علیه شیطان فرابخوانیم می‌توانیم در این سردمداری باقی بمانیم.

رامین با اشاره به جامعه امریکا گفت: این مقاومت در چند سال گذشته توانسته است قیام‌های زیادی را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: آنچیزی که برای امریکا مهم است این است که پرچم مقاومت را از دست مقاوم‌ترین ملت جهان بگیرد تا در این حالت از فروپاشی خود و کشورهای متحد خود جلوگیری کند.

این فعال سیاسی اصول‌گرا اظهار کرد: ما باید توجه کنیم در مذاکرات هسته‌ای صورت مسئله خوب تعریف نشده است و این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که امریکایی‌ها با اقدامات هوشمندانه و ساده‌لوحی دولتمردان ما استفاده کرده و آنها را در دام انداخته‌اند.

وی بیان کرد: امریکا از روز اول پیروز است زیرا دولت ما دستش خالی است زیرا قبل از شروع آقای ظریف هولوکاست را به عنوان یک پیش شرط به رسمیت شناخت زیرا او می دانست این حرکت به معنی بیعت با اسرائیل و اذن مذاکره با امریکاست.

رامین گفت: انگلستان و امریکا در طول 200،300 سال گدشته با همدیگر متحد بودهاند اما مشاهده می‌کنید که هیچ گاه یک غیر انگلیسی در امریکا به قدرت نمی‌رسد و این اسرائیل فرزند آنها کپی برداری شده از امریکاست بنابراین ما باید بدانیم که نمی‌توانیم برای رهایی از یکی از آنها به طرف دیگری برویم.

وی افزود: این کار را 60 سال پیش مصدق انجام داد که حاصل آن چیزی جز دیکتاتوری 32 ساله شاه نبود.

رامین با بیان اینکه امریکا ایران را مستعمره خود می‌داند، تصریح کرد: آنها فکر می‌کنند ایران مستعمره آنهاست که توسط جمهوری اسلامی اشغال شده است و باید با جنگ و غیر جنگ آن را از دست نظام اسلامی دربیاورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به داعش اشاره کرد و گفت: داعش موضوع جعلی و شعارهای آنها شعارهایی تقلبی از انقلاب اسلامی است که با این شعارها به جان مردم مسلمان افتاده است.

معاون مطبوعاتی دولت دهم گفت: اگر امروز داعش حرکتی می‌کند از خلا جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است.

وی اضافه کرد: ما باید بدانیم مسئله امریکا با ما مسئله هسته‌ای نیست و صورت مسئله آنطور که بیان می‌شود نیست. اگر ما امروز مسئله هسته‌ای را حل کنیم، حقوق بشر را حل کنیم، مسائل دیگر را حل کنیم، آنها دست از سر ما برنمی‌دارند و کار اصلی آنها ساقط کردن نظام است.

کد N512567