خودداری حوثیها از امضای توافقنامه امنیتی با دولت یمن

آفریقا و خاورمیانه

منابع یمنی از خودداری حوثیها از امضای توافقنامه امنیتی با دولت یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یمن پرس، با اعلام توافق میان حوثیهای یمن و رئیس جمهوری این کشور برای حل بحران  اخیر در یمن که عصر روز یکشنبه رخ داد، منابع یمنی از خودداری حوثیها از امضای توافقنامه امنیتی که پیوست توافقنامه اصلی برای حل بحران در صنعا بود، خبر دادند.

در این توافقنامه امنیتی بر برقراری آتش بس و خروج حوثیها از مناطقی که بر آن تسلط پیدا کرده اند و خلع سلاح آنها  تاکید شده است.

بر اساس توافقنامه ای که روز گذشته میان حوثیها و رئیس جمهوری یمن به امضا رسید، رئیس جمهوری این کشور موظف است ظرف سه روز با مشورت مشاوران خود که از میان اعضای حوثیها و جنبش جدایی طلبان جنوب یمن انتخاب کرده است، نخست وزیر جدید را معرفی کند و نخست وزیر جدید نیز موظف به تشکیل دولت شایسته سالار ظرف یک ماه آتی خواهد بود.