اذعان آمریکا به هدف نهایی از تقویت مخالفان سوری

آفریقا و خاورمیانه

نماینده آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با شبکه ان بی سی به هدف نهایی امریکا از تقویت مخالفان سوری به بهانه مقابله با داعش اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  به نقل از ان‌بی‌سی، نماینده آمریکا در سازمان ملل هدف نهایی آمریکا از کمک به مخالفان سوری را تغییر نظام این کشور خواند.

سامانتا پاور گفت که ما با تقویت مخالفان سوریه با گروه تروریستی داعش مبارزه می کنیم.

وی در عین حال گفت: اما همچنین باید اضافه کنم که آموزش ما به همان مبارزه‌ای که آنها (مخالفان دولت سوریه) از ابتدای درگیری به دنبال آن بوده‌اند، کمک خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند مقابله با داعش بهانه است برای آمریکا تا بتواند از طریق آن سیطره خود بر منطقه را بازگرداند.

در پی تحولات اخیر، دولت آمریکا تسلیح و آموزش مخالفان سوری به بهانه مقابله با داعش را تقویت کرده است.