صبح امروز صورت گرفت؛

سفر گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- ایرلند به دوبلین

مجلس

هیات دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایرلند صبح امروز به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات پارلمانی ایرلند عازم دوبلین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد هروی نماینده مردم قائنات و  رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ایرلند در راس  هیاتی عازم ایرلند شد.

در این سفر مراد هاشم زهی، امیر کریمیان، جلیل جعفری بنه خلخال و محمدسعید اربابی نمایندگان مردم نهبندان، مریوان، خلخال و ایرانمهر در مجلس شورای اسلامی سایر اعضا گروه اعزامی را تشکیل می دهند.

سفر گروه دوستی پارلمانی کشورمان به دعوت رسمی لیم تومی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایرلند و ایران در راستای ارتقاء ارتباطات پارلمانی میان مجالس دو کشور انجام می شود.

گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اقامت چهار روزه خود در ایرلند قرار است با رئیس مجلس، رئیس و اعضا گروه دوستی ایرلند، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ایرلند و وزیر کشاورزی کشور میزبان دیدار و پیرامون راه های گسترش مناسبات دو جانبه رایزنی و گفت وگو کنند.

بازدید از چند مرکز صنعتی و موسسه دانشگاهی و آموزشی از دیگر برنامه های گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در ایرلند خواهد بود.