بازگشت تبلیغات ضد اسلامی به نیویورک

آمریکا اروپا

ایستگاه های اتوبوس و مترو در شهر نیویورک از چند روز دیگر صحنه نصب تبلیغات ضد اسلامی خواهد بود که در برخی از آنها گروه مقاومت اسلامی حماس مساوی داعش معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، با توجه به افزایش حساسیت و نگرانی مردم آمریکا نسبت به گروه تروریستی داعش، ایستگاه های اتوبوس و مترو در نیویورک صحنه تبلیغات ضد اسلامی خواهند شد.

این برای اولین بار نیست که تبلیغات ضد اسلامی در نیویورک انجام می شود بلکه جریان های ضد اسلامی حاضر در آن از هر فرصتی استفاده می کنند تا اینگونه تبلیغات را در نقاط مختلف شهر به تصویر بکشند.

به نوشته راشاتودی در برخی از تبلیغات جدید گروه حماس مساوی داعش معرفی شده و تلاش شده تا اینطور وانمود شود که مسیحیان در هر نقطه ای از خاورمیانه به غیر از سرزمین های اشغالی با آزار و اذیت مواجه می شوند.

در برخی دیگر از این تبلیغات از مردم آمریکا خواسته شده تا کمک های خود به کشورهای اسلامی را قطع کنند.