عمرو موسی:

مبارزه با تروریسم روابط قاهره - واشنگتن را به جلو خواهد برد/ پایان روابط "حامی-پیرو" با آمریکا

آفریقا و خاورمیانه

یکی از شخصیت های سیاسی مصر اعلام کرد که مبارزه با تروریسم روابط قاهره - واشنگتن را به جلو خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمرو موسی یکی از شخصیت های سیاسی مصر اظهار داشت: مبارزه با تروریسم روابط واشنگتن - قاهره را رو به جلو خواهد برد.

وی پیش بینی کرد که روابط مصر و آمریکا در آینده در سایه تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریسم بهبود یابد.

عمرو موسی افزود: دیدگاه آمریکا به مصر تغییر کرده است و در حال حاضر در راستای روابط متوازن گام بر می دارد و زمان روابط مبتنی بر وابستگی گذشته است.

این شخصیت سیاسی مصر اظهار داشت: شبکه های بسیاری وجود دارد که روابط مصر و آمریکا را از چندین زاویه بررسی می کنند و دلایل زیادی برای برقراری این رابطه وجود دارد و دیگر روابط مبتنی بر اینکه بالگردهای آپاچی آمریکا در اختیار مصر قرار می گیرد یا خیر، کمک های نظامی واشنگتن به قاهره ادامه خواهد داشت یا خیر نیست. در حال حاضر آمریکا به برقراری رابطه با مصر در ابعاد مختلف اهتمام می ورزد و طبعا مصر نیز همواره خواهان برقراری رابطه با واشنگتن است.

وی خاطرنشان کرد: دیدگاه آمریکا نسبت به رابطه با مصر قطعا تغییر کرده است و واشنگتن بر این باور است که ساده نیست در بحث روابط تنها از اسلام سیاسی یا قطع یا اعطای کمک به قاهره سخن بگوید بلکه باید پیش از تصمیم گیری درباره مصر فکر کند.

عمرو موسی افزود: سطح روابط مصر - آمریکا باید در سطح روابط مبتنی بر مشارکت، منافع مشترک و متوازن و متبادل باشد و زمان روابط مبتنی بر وابستگی دیگر گذشته است.