تجمع تعدادی از مربیان پیش دبستانی و دانشجویان دندان پزشکی مقابل مجلس

مجلس

تعدادی از مربیان پیش دبستانی و دانشجویان دندان پزشکی صبح امروز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صبح امروز یکشنبه تعدادی از مربیان پیش دبستانی و دانشجویان دندان پزشکی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. مربیان پیش دبستانی خواستار اجرای قانون سال 91 برای استخدامشان بودند. همچنین دانشجویان دندان پزشکی فارغ التحصیل خارج از کشور در اعتراض به اقدام وزارت بهداشت در خصوص تغییر ضوابط جایابی آنان در دانشگاه ها مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش مهر روز گذشته نیز تعدادی از دانشجویان دندان پزشکی در اعتراض به اقدام وزارت بهداشت مقابل مجلس تجمع کرده بودند.