اعتصاب خلبانان ایرفرانس تا جمعه تمدید شد

سیاسی

این اعتصاب که از ۱۵ ماه سپتامبر آغاز شده٬ در اعتراض به تجدید ساختار ایر فرانس و اضافه شدن شبکه‌های کوتاه و میان پرواز به شرکت هواپیمایی اصلی فرانسه صورت گرفته است.

اتحادیه خلبانان فرانسه اعلام کرد که اعتصاب خلبانان شرکت هوایی «ایرفرانس» تا جمعه آینده تمدید شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعتصاب خلبانان ایرفرانس روزانه به طور متوسط منجر به لغو ۵۵ تا ۶۰ درصد پرواز‌ها شده است.

این اعتصاب که از ۱۵ ماه سپتامبر آغاز شده٬ در اعتراض به تجدید ساختار ایر فرانس و اضافه شدن شبکه‌های کوتاه و میان پرواز به شرکت هواپیمایی اصلی فرانسه صورت گرفته است.

قرار بود اعتصاب خلبانان ایرفرانس تا ۲۲ ماه سپتامبر ادامه داشته باشد.

این اتحادیه اعلام کرده است که با توجه به عدم گفت‌وگوی سازنده٬ گزینه‌ای غیر از اعتصاب برای رساندن صدای اعتراض خود ندارد.

کد N509123