استاد آمریکایی با مهر مطرح کرد:

وعده های انگلیس به اسکاتلند معلوم نیست محقق شود/ تبعات استقلال بر سیاست خارجی لندن

آمریکا اروپا

استاد دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در خصوص همه پرسی برگزار شده در اسکاتلند و نتیجه آن عنوان داشت که اگر نتیجه بدست آمده به سود استقلال طلبان بود مطمئنا انگلیس با چالش های زیادی مواجه می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکاتلند روز پنجشنبه 18 شهریور صحنه برگزاری همه پرسی کسب استقلال از انگلیس بود و نتیجه آن تقریبا مشابه مواردی بود که آخرین نظرسنجی های برگزار شده در این کشور بر آن دلالت داشتند.

در این رفراندوم حامیان حفظ وحدت با انگلیس، با کسب 55 درصد آرا بر استقلال طلبان پیروز شدند.

این همه پرسی و نتیجه آن تاثیر زیادی بر روی انگلیس داشت از همین رو در گفتگو با پروفسور "نادر انتصار" استاد دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا، به بررسی جزئیات آن پرداختیم که ماحصل این گفتگو به شرح زیر است:

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رای اکثریت مردم اسکاتلند به استقلال "منفی" بود. با توجه به اینکه دولت انگلستان و سه حزب اصلی این کشور وعده هایی را به مردم اسکاتلند پیش از برگزاری رفراندم داده بودند رای مثبت یا منفی به هر حال باعث وعده هایی شده است. آیا دولت بریتانیا قادر خواهد بود که به وعده های داده شده عمل کند؟

نادر انتصار: چند ماه پیش از برگزاری همه پرسی در مورد آینده اسکاتلند، دولت انگلیس مجموعه ای از وعده ها را به مردم اسکاتلند داد تا بر روی رای این افراد تاثیر گذاشته و آنها را متقاعد به دادن رای "نه" به همه پرسی استقلال کند. این در حالی است که مشخص نیست که آیا لندن می تواند به وعده هایی که به مردم اسکاتلند داده عمل کند یا خیر. نتیجه همه پرسی نشان داد که دولت انگلیس در توسعه "اتاق تنفس" خود موفق بوده و توانسته بر چالش های احتمالی که در صورت استقلال اسکاتلند پیش می آمد غلبه کند. چالش هایی که عمدتا داخلی بوده و تمامیت ارضی انگلیس را بعد از 300 سال با خطر مواجه می کرد.

حزب کارگر در بریتانیا، از نمایندگان  اسکاتلندی بیشتری در مقایسه با حزب محافظه کار برخوردار است. از اینرو رای به استقلال جایگاه حزب محافظه کار را تقویت می ساخت. در صورتی که رای به استقلال مثبت بود، تبعات چنین مساله ای برای سیاست خارجی این کشور چگونه قابل ارزیابی است؟ نتایج همه پرسی روز پنجشنبه چه تاثیری بر عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، شورای امنیت و ناتو می گذارد؟

اگر مردم اسکاتلند در همه پرسی روز پنجشنبه رای به  استقلال این کشور از بیتانیا داده بودند نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس بریتانیا می توانستند با آزادی عمل بیشتری در مورد جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا سخن بگویند. مدت زمانی است که محافظه کاران انگلیسی تبدیل به اصلی ترین مخالف حضور این کشور در اتحادیه اروپا شده اند. علاوه بر این موضوع اگر مردم اسکاتلند رای به استقلال از انگلیس می دادند آنگاه سیاست خارجی لندن باید بیش از گذشته به سمت آمریکا گرایش پیدا می کرد و از سیاست های اتحادیه اروپا فاصله بیشتری می گرفت. در موضوع امنیتی نیز چه در ناتو و چه در شورای امنیت سازمان ملل، اگر انگلیس اسکاتلد را در کنار خود نداشته باشد و به عبارت بهتر اگر نمایندگان اسکاتلند در مجلس بریتانیا حضور نداشته باشند آنگاه حضور لندن در شورای امنیت و ناتو بیش از گذشته تهاجمی تر خواهد بود.

............

مصاحبه از عبدالحمید بیاتی