در پی افزایش فشارها بر منامه؛

مریم الخواجه از زندان آل‌خلیفه آزاد شد/ نخستین تصویر از فعال بحرینی پس از آزادی