بررسی تحریم های جدید علیه روسیه در سنای آمریکا

آمریکا اروپا

در صورتیکه روسیه گاز مورد نیاز کشورهای عضو ناتو را تامین نکند تحریم های جدیدی ظرف 45 روز علیه این کشور اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی ، کمیسیون امور بین الملل مجلس سنا امروز پیش نویس طرحی را درباره تحریم های جدید علیه روسیه و کمک نظامی به اوکراین بررسی می کند.

در طرح مذکور که موسوم به قانون حمایت از آزادی اوکراین است حریم هایی علیه روسو بورون اکسپورت و دیگر شرکت های روس که به سوریه سلاح صادر می کنند پیش بینی شده است.

بر اساس این طرح ، در صورتی که رئیس جمهور آمریکا  به این نتیجه برسد که شرکت دولتی گازپروم روسیه گاز مورد نیاز کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) و کشورهایی مثل اوکراین، گرجستان و مولداوی را تامین

نمی کند تحریم های را در 45 روز علیه آنها اعمال خواهد کرد .

این طرح هم زمان با سفر پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین به آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.