یلی میل : با استقلال اسکاتلند، بریتانیا خواهد مُرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

روزنامه دیلی میل نوشت : درصورت استقلال اسکاتلند در همه پرسی ، بریتانیا امروز خواهد مرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر از لندن ، دیلی میل نوشت : با مجاز شدن رای دهی افراد بالاتر از 16 سال، چهار میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار نفر برای ثبت نام در همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا ثبت نام کرده اند که مطابق نتایج نظرسنجی دیشب، 170 هزار نفر ، معادل چهار درصد از رای دهندگان، هنوز مرددند و سرنوشت بریتانیا ، در دست این افراد مردد است. اگر استقلال اسکاتلند در همه پرسی رای بیاورد، پس از 307 سال، اتحاد میان اسکاتلند و انگلیس که به تشکیل بریتانیا منجر شد، از بین می رود.
تفاوت شمار موافقان و مخالفان در نظرسنجی های یک هفته اخیر، به حدود چهار درصد می رسید و همین موضوع، رای افراد مردد را مهم تر کرده است. دیلی میل نوشت : انتظار می رود بیش از 90 درصد از افراد واجد شرایط رای دهی، در همه پرسی امروز شرکت کنند که رکورد مشارکت در رای دهی را خواهد شکست.
رای دهی از ساعت 7 صبح امروز آغاز شد و تا ساعت ده شب، ادامه خواهد داشت.

4949

کد N507171