هیأت رئیسه كمیسیون اصل 90 انتخاب می‌شود

مجلس

کارگروه‌های این کمیسیون نیز به منظور رسیدگی به پرونده‌های مطروحه و شکایات واصله در هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند.

هفته آینده انتخابات هیأت رئیسه كمیسیون اصل 90 برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی، روز یکشنبه ضمن تشکیل نشست عمومی كمیسیون انتخابات هیأت رئیسه كمیسیون اصل 90 (به‌جز رئیس كمیسیون) را برگزار می‌کند.
همچنین کارگروه‌های این کمیسیون نیز به منظور رسیدگی به پرونده‌های مطروحه و شکایات واصله در هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند.

 

کد N506558