فالح الفیاض:

آزادسازی موصل شاخصه اصلی موفقیت عراق در مبارزه با تروریسم است

آفریقا و خاورمیانه

مشاور امنیت ملی عراق با بیان اینکه عملیات آزاد سازی موصل به زودی صورت خواهد گرفت اعلام کرد که پاکسازی موصل از وجود داعش شاخصه موفقیت آمیز بودن تلاشها در سرکوب تروریسم در عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "فالح الفیاض" مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی العراقیه اعلام کرد که زمان آغاز عملیات آزادسازی موصل  دور نیست و به زودی این  عملیات و دستور کار آن هم اکنون در برنامه های ستاد و ارتش عراق قرارگرفته است.

وی از ارائه توضیحات بیشتر درخصوص جزئیات این عملیات خودداری کرد.

الفیاض در ادامه اظهار داشت: آزاد سازی موصل هدف اساسی ما  است و در واقع شاخصه اصلی ما در مبارزه با تروریسم که با مشارکت جامعه جهانی صورت می گیرد آزاد سازی موصل است.

وی همچنین اظهار داشت: کسی که عراق را از وجود داعش پاکسازی می کند خود عراقیها هستند و ما از دیگران انتظار نداریم که در داخل مرزهای ما و به جای ما با داعش بجنگند