به مناسبت سالروز صدور فرمان امام خمینی/

آثار و برکات تشکیل نیروهای سه گانه سپاه/ پاسداری از انقلاب در تمام میدان ها