شمارش معکوس برای جدایی از بریتانیای کبیر

دو روز مانده به برگزاری همه پرسی برای استقلال اسکاتلند، تب و تاب تبلیغات طرفداران و مخالفان جدا شدن این منطقه از بریتانیا پس از بیش از سیصد سال، به اوج خود رسیده است.

شمارش معکوس برای جدایی از بریتانیای کبیردو روز مانده به برگزاری همه پرسی برای استقلال اسکاتلند، تب و تاب تبلیغات طرفداران و مخالفان جدا شدن این منطقه از بریتانیا پس از بیش از سیصد سال، به اوج خود رسیده است.

 

 

 


به گزارش وب سایت شبکه خبری یورونیوز، یک شهروند ساکن ادیمبور پایتخت اسکاتلند می گوید: “من رای آری می دهم چون احساس می کنم کسانی که می خواهند ما با یکدیگر باقی بمانیم دلایل کافی برای آن ارائه نکردند آنها بجای آن از تاکتیک ایجاد ترس و نگرانی استفاده کردند.”

طرفداران استقلال اسکاتلند، معتقدند که تحقق این امر باعث بهبود شرایط اقتصادشان خواهد شد.

ما گراهام جانز، استدلالهای آنها را کلیشه ای و قدیمی می داند و می گوید: “بهتر است که ما ولزیها، انگلیسها، ایرلندیها و البته اسکاتلندیها با هم باشیم.” بعضی هم به نظر می رسد، نظر خاصی در این زمینه ندارند.

مانند یک شهروند ساکن شمال ادیمبور که می گوید:“واقعا نمی دانم چه بگویم ولی فکر می کنم که دیوید کامرون استدلالهای زیاد و خوبی در این زمینه کرده است. البته من از طرفداران حزب محافظه کار نیستم.”

سه حزب عمده بریتانیا قول داده اند که اگر اسکاتلند در بریتانیا باقی بماند، بودجه این منطقه را افزایش خواهند داد و کنترل هزینه های مربوط به بهداشت و درمان آن را نیز بدست خود آنها خواهند سپرد.

52261

کد N505917