در واکنش به اخبار منتشر شده درباره حضور دیپلمات ایرانی در زندان امنیتی یمن

امیرعبدالهیان:نیکبخت در سلامت است/ عدم واکنش دولت یمن از سوی ایران پذیرفتنی نیست

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان با تأکید بر سلامت دیپلمات ربوده شده ایران در یمن از دولت این کشور نسبت به عدم واکنش درباره انتشار اخبار دستگیری نیکبخت و حضور وی در زندان امنیتی یمن انتقاد کرد و گفت: این امر از سوی ما پذیرفتنی نیست .

حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در گفنگو با خبرنگار مهر در واکنش به مبنی بر اینکه نیک بخت ، دیپلمات ربوده شده ایران در یمن اکنون در زندان امنیتی دولت یمن است ، گفت: آنچه از مقامات رسمی و سرویس امنیتی یمن به ما منتقل شده است با این خبر همخوانی ندارد .

وی افزود: متأسفانه مراجع ذیربط یمن نیز تاکنون واکنشی به آن نشان نداده اند که این امر از سوی ما پذیرفتنی نیست .

امیرعبدالهیان تأکید کرد: پیگیری ها تداوم دارد اما همچنان اخبار سلامت آقای نیلکبخت را دراختیار داریم.

وی تصریح کرد: دولت یمن مسئول اصلی حفظ جان و بازگشت دیپلمات ایرانی به کشور است .