حیدر العبادی:

درباره نامزدهای وزارتخانه های امنیتی ملاحظاتی وجود دارد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه درباره همه نامزدهای معرفی شده برای پستهای امنیتی ملاحظاتی وجود دارد، مسئولیت پارلمان را در این باره یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: پارلمان در برابر همه عراقی ها برای معرفی وزیران امنیتی مسئول است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: من به همه گزینه ها و نامزدهای گروههای سیاسی احترام می گذارم ،اما نامزدی از هیچ تشکل برای این دو وزارتخانه نیافتم که ملاحظاتی درباره آنها وجود نداشته باشد.