با تصویب هیات دولت صورت گیرد؛

عضویت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای اجتماعی کشور

دولت

هیات دولت با اضافه شدن رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موافقت کرد.

هیات دولت با اضافه شدن رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد: رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده (3) تصویب نامه شماره 24461/ت23301ه مورخ 10/9/1380اضافه می شود.

این مصوبه را معاون اول رییس جمهوری 23 شهریورماه 93 برای اجرا ابلاغ کرده است.

کد N505477