والری آموس:

عراق با بحران بشری خطرناکی روبرو است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس امور انسانی سازمان ملل با اشاره به وضعیت خطرناک انسانی در عراق از نگرانی آوارگان از بازگشت به مناطق محل سکونت خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، والری آموس رئیس امور انسانی سازمان ملل پس از دیدار از اردوگاه خانکی در استان دهوک گفت: نیاز به کمک اضافی برای افرادی که از مناطق محل سکونت خود در عراق آواره شده اند وجود دارد.کمک به آوارگان در آستانه فصل طولانی سرما ضروری است.

وی افزود: عراق با بحران انسانی خطرناکی روبرو است به طوری که بیش از یک میلیون عراقی آواره شده اند و بحران بیش از بیست میلیون عراقی را در کل عراق درگیر کرده است.این بحران از خشونت گروههای تروریستی و وحشی گری های آنها ایجاد شده است.جامعه جهانی تمام تلاش خود را برای کمک به افرادی که نیاز به کمک دارند به کار گرفته است.سازمان ملل به کمکهای مالی بیشتری نیاز دارد زیرا آوارگان از ترس موضوعات امنیتی با بازگشت به مناطق خود مخالفت می ورزند.