اخبار یمن/

تعلیق گفتگوهای حوثی ها با مسئولان رسمی یمن/توقف پروازها به فرودگاه صنعا