پایان روند بازشماری آرای انتخابات افغانستان/ توپ انتخابات در زمین کمیسیون شکایات است

آسیا اقیانوسیه

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جریان نهمین جلسه علنی این کمیسیون از پایان روند بازشماری آرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان با اشاره به پایان روند بازشماری آرا گزارش دادند که توپ انتخابات در زمین کمیسیون شکایات است.

احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت که در جلسه قبلی ۴۰۵ محل رای دهی به دلیل مشکلات فنی به بررسی مجدد معرفی شدند.

وی تصریح کرد: ۴۴ محل رای دهی در نتیجه بررسی به علت عدم وجود مشکل معتبر شناخته شدند. ۸۵ محل راهی دهی نیز باز شماری شده و ۲۷۶ محل رای دهی در نتیجه بررسی در حضور ناظرین ملی و بین المللی ابطال شدند.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت در مجموع از هر دو ستاد انتخاباتی دو هزار و ۲۲۹ شکایت به کمیسیون رسیده که از جمع آن هزار و ۶۸۳ شکایت مورد بررسی قرار گرفته است و هزار و ۴۴۱ شکایت مربوط به تیم اصلاحات و همگرایی و ۲۴۲ شکایت مربوط به تیم تحول و تداوم است.

قرار است کمیسیون شکایات انتخاباتی در ۴۸ ساعت آتی به بررسی شکایات بپردازد و نتایج نهایی انتخابات در روزهای آینده اعلام می شود.