نماینده پارلمان لبنان:

اگر حزب الله به سوریه نمی رفت لبنان به سرنوشت موصل دچار می شد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد اگر حزب الله به سوریه نمی رفت، امروز لبنان به سرنوشت موصل گرفتار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  المنار، نواف الموسوی خاطر نشان کرد اگر حزب الله در سوریه دخالت نمی کرد، امروز ممکن بود که لبنان هم به سرنوشت موصل عراق دچار شود که شاهد کشتار و به کنیزی بردن زنان از سوی داعش است.

وی خاطر نشان کرد گروههای تکفیری خطری هستند که امنیت و ثبات و موجودیت لبنان را تهدید می کنند که ما این خطر را بیش از دو سال پیش درک کرده بودیم.

این عضو حزب الله خاطر نشان کرد ما فهمیدیم که لبنان در معرض خطر بزرگ خواهد بود و اگر گروههای تکفیری بر سوریه مسلط شوند، هیچ چیزی از لبنان و طوایف و احزاب و افکارش باقی نخواهد ماند.

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به جنایات تروریستهای تکفیری در موصل و کوچاندن مسیحیان و به کنیزی گرفتن زنان ایزیدی و فروش آنها گفت اگر ما از دو سال پیش در خطوط محکم غیر قابل نفوذ برای شکست تکفیریها وارد عمل نمی شدیم، لبنان هم به وضعیت موصل گرفتار می شد.