شورای نگهبان:

ایرادات به طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح همچنان باقی است

مجلس

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح آيين‌ دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آيين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده است؛ در جلسه مورخ 1393/06/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1- در ماده 110 ، اطلاق «عدم حضور يا امتناع از حضور» در صورتي كه تفتيش ضروري و فوري نباشد، اشكال شرعي دارد.

2- قسمت اول اشكال بند 28 قبلي اين شورا در خصوص مغايرت ماده 127 با اصل 85 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

3- در بند (ب) ماده 130 ، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4- در ماده 138، متن ادغام شده ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد.