در ژنو صورت گرفت؛

شرکت خانواده های شهدای ترور کشورمان در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

سیاست خارجی

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در قالب یک هیئت از خانواده های شهدای ترور در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در قالب یک هیئت از خانواده های شهدای ترور در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حضور یافت.

نمایندگان انجمن برای رساندن صدای خانواده قربانیان ترور و ابراز انزجار از هر گونه اعمال تروریستی که از مهمترین موارد نقض حقوق بشر محسوب می شود در این اجلاس شرکت کردند.

نمایندگان انجمن قرار است با ارائه پنل های مختلف در جلسات بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر، گفتگو با سایر سازمان های مردم نهاد شرکت کننده در اجلاس و برگزاری مصاحبه های متنوع، راهکارهای مقابله با تروریسم را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

گفتنی است بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس در حال برگزاری است.