تقبیح قتل امدادگر انگلیسی توسط آلمان

آمریکا اروپا

وزیر خارجه آلمان قتل امداد گر انگلیسی به دست گروه تروریستی داعش را اقدامی زشت و خشونت وحشیانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان امروز قتل امدادگر انگلیسی به دست گروه تروریستی داعش را محکوم کرد.

وزیر خارجه آلمان قتل دیوید هیز را اقدامی زشت و خشونت وحشیانه دانست.

اشتاین مایر با صدور بیانیه ای تصریح کرد: هر جا که گروه دولت اسلامی وجود دارد، کشتار، قتل عام، تجاوز به زنان و آتش سوزی نیز وجود دارد.

وی در ادامه اعلام داشت: جامعه بین المللی باید به طور قاطع با آنچه برای عراق، منطقه و حتی برای خود ما تهدید است مبارزه کند.

وزیر خارجه آلمان با استقبال از برگزاری کنفرانس مبارزه با داعش در پاریس گفت: ابتکار فرانسه در برگزاری این نشست در زمان خوبی مطرح شد چرا که ما اکنون برای مبارزه با تهدید گروه دولت اسلامی به یک راهبرد نیاز داریم.