مقام حزبی مالزی و عضو گروه داعش در سوریه کشته شد

کد N502267