رییس مجلس ایرلند و هیات پارلمانی کنیا به ایران سفر می کنند

هیات پارلمانی,مجلس

تهران-ایرنا-رییس مجلس ایرلند و هیات پارلمانی کنیا طی روزهای آینده به ایران سفر می کنند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رییس مجلس ایرلند در رأس هیأت پارلمانی و به دعوت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز (سه شنبه 8 مهر) به تهران سفر می کند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که رییس مجلس ایرلند در این سفر سه روزه ضمن دیدار با لاریجانی رییس مجلس، با برخی از مقامات کشورمان دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفت وگو کند.

جمهوری ایرلند دارای یک نظام پارلمانی است. رییس جمهور که رییس دولت است برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود و می تواند برای دو دوره پیوسته نیز انتخاب شود.

مجلس شند (سنا) متشکل است از 60 عضو که 11 نفر آن را نخست وزیر تعیین می کند، 6 نفر را دانشگاه ها انتخاب می کنند و 43 نفر غیر مستقیم انتخاب می شوند تا برای دوره ای پنج ساله به نمایندگی منافع ویژه و صنفی بپردازند.

مجلس دویل (مجلس نمایندگان) متشکل است از 166 عضو که برای دوره ای پنج ساله با رأی تمامی افراد بالغ تحت نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه انتخاب می شوند.

**هیات پارلمانی کنیا به ایران سفر می کند

رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس کنیا در رأس هیأتی پارلمانی به دعوت علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز (شنبه 29 شهریور) به تهران سفر می کند.

اعضای هیأت پارلمانی کنیا در سفر چهار روزه خود قرار است ضمن دیدار با بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با برخی از مسئولان دیدار و گفت وگو کنند.

نوع نظام سیاسی کنیا ، ریاستی است که رییس جمهور هم رهبر کشور و هم رهبر دولت می باشد، قوه مجریه در اختیار دولت بوده و قوه قانونگذاری میان دولت و مجلس ملی کنیا تقسیم شده است.

سیام**9121 **1449
کد N502186