کره شمالی خواستار پایان دادن به پخش اعلامیه های تبلیغاتی ازسوی کره جنوبی شد

کره شمالی,کره جنوبی,برگه های تبلیغاتی

تهران-ایرنا- کره شمالی روز یکشنبه از کره جنوبی خواست تا به توزیع اوراق و بالون های تبلیغاتی علیه این کشور که غالبا برفراز مرز دوکره صورت می گیرد، پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری شین هوا، یک سخنگوی دفتر ارتباطات دو کره در کره شمالی که نامش ذکرنشده است، گفت اقدام های خصومت آمیز ازسوی کره جنوبی ازجمله توزیع اوراق تبلیغاتی ضد کره شمالی درمرز بین دوکشور مانع از بهبود روابط فیمابین و رفع تنش ها دراین منطقه می شود.

این سخنگو افزود: این اقدام کره جنوبی نمونه ای از جنگ روانی این کشور علیه کره شمالی است که نقض آشکار توافقنامه ملی فیمابین تلقی می شود و یک رویارویی آشکار با 'پیونگ یانگ' و اقدامی درجهت جنگ افروزی است.

کره شمالی در سال های اخیر بارها هشدار داده است علیه کسانی که چنین اوراقی را منتشر می کنند اقدام نظامی خواهد کرد بااین حال مقامات سئول می گویند که از لحاظ قانونی نمی توانند مانع انتشار این اوراق تبلیغاتی شوند و یا فعالان در این زمینه را دستگیر کنند.

شبه جزیره کره پس از پایان حاکمیت ژاپن بر این کشور به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان به دلیل آن که جنگ میان دو کره در دهه 1950 با متارکه متوقف شد، دو کشور همچنان در وضعیت جنگ با یکدیگر قرار دارند.

اگر چه هر دو کشور کره جنوبی و شمالی از طرح الحاق دو کره حمایت می کنند، اما هر یک خواستار استقرار نظام دولتی خاص خود به عنوان نظام سیاسی حاکم در کره متحد هستند.

آساق*5 *1450*1446
کد N502089