استانداردسازی تعاریف 54 واژه روابط کار و جبران خدمت

کار و تعاون

مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار اعلام کرد: استانداردسازی تعاریف و مفاهیم اداره کل روابط کار و جبران خدمت در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب ظرفیت سازی آماری و به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی در وزارت متبوع و کشور و همچنین اطلاع رسانی مطلوبتر به مجامع داخلی و خارجی، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارت متبوع و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیت های خود را در دستور کار قرار داده است.

بر همین اساس، تعاریف 54 واژه مرتبط با فعالیت های اداره کل روابط کار و جبران خدمت را با مشارکت آن اداره کل و مرکز آمار ایران در سطح ملی استاندارد شده است.